Sportarts per 2016 in basispakket zorgverzekering

Goed nieuws! Ministers Schippers heeft in een brief bekend gemaakt dat de kosten voor een sportarts vanaf 2016 vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Daarnaast wordt een sportarts voor iedereen toegankelijk. Het beroep sportarts wordt dan ook bij wet beschermd. De minister heeft hiertoe besloten omdat ze wilt dat sporten een belangrijke rol in ons dagelijks leven in gaat nemen. Echter veroorzaakt sporten bij veel mensen blessures, dus hoopt minister Schippers dit te kunnen tegengaan door gerichte hulp bij sportmedische klachten te vergoeden. Bovendien kunnen sportartsen sporters aansturen op preventie van blessures en aanzetten tot meer beweging.

En dus zijn onze sportartsen zeer blij met dit nieuws. Jessica Gal op Telegraaf.nl: “Je krijgt wel een bepaalde status, maar met name hoe de bekostiging wordt ingevuld, staat nog open. Tot nu toe ben ik een soort dokter zonder al te veel rechten. Ik mag van alles aanvragen, maar niks wordt vergoed. Als ik als sportarts, die dagelijks tientallen blessures voorbij zie komen, een mri-scan wil aanvragen om iets aan te tonen of uit te sluiten, dan kan dat niet. Dan moet ik de patiënt eerst naar de huisarts sturen, die patiënt moet vervolgens naar de orthopeed, daarna wordt er misschien een mri gemaakt en uiteindelijk komt de patiënt terug en bespreken we de uitslag. Dat is een heel omslachtige en heel frustrerende manier van werken. Wat dat betreft, is de wettelijke erkenning een grote stap. Je kunt straks normaal je werk doen, zonder allerlei creatieve kunstgrepen toe te moeten passen.”

27