VitalPeople mobiel testcentrum test eerste groep medewerkers

Vandaag is VitalPeople écht van start gegaan. Het mobiele testcentrum staat in Amsterdam oost waar vanaf vandaag tot en met woensdag groepen medewerkers getest worden op hun vitaliteit en gezondheid. Organisaties investeren steeds meer in de belangrijkste motor van het bedrijf: DE MEDEWERKER. De testbus rijdt door het land en bezoekt bedrijven om medewerkers te beoordelen op hun gezondheid en vitaliteit op basis van vragenlijsten en fysieke testen. Zowel bedrijven als hun medewerkers worden duurzaam in beweging gebracht. Bedrijven zorgen er op deze manier voor dat hun medewerkers productiever en gemotiveerder zijn en minder verzuimen. En medewerkers worden gestimuleerd hun eigen gezondheidssituatie te bekijken en lichamelijke klachten te herstellen/voorkomen. Na de testen ontvangen de medewerkers individuele rapportages die niet inzichtelijk zijn voor het management. Management ontvangt overall rapportages: hoe staat het met mijn medewerkersbestand op het gebied van lichaam, geest en lifestyle. En wat kunnen we doen om de gezondheid en vitaliteit te verbeteren?

Gezamenlijk wordt begrip en bewustzijn gecreëerd op het gebied van:

* leefstijl

* werkhouding

* goed gebruik van ergonomische middelen

* de juiste belastbaarheid van lichaam en geest.

www.vitalpeople.nl / 020 560 89 26