“Giving is all we have”

Een mooi filmpje van Jeroen Timmers (duurzaam ontwikkelaar, coach, spreker, wereldverbeteraar) over de uitdagingen van onze hedendaagse maatschappij….
Get inspired!